Groen Verbindt Bijeenkomst

Op 18 november vindt in de Veerensmederij, Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort de gratis kennis- en inspiratiedag van het Oranje Fonds programma Groen Verbindt plaats. Er is die dag plek voor ongeveer 200 tot 225 mensen, dus genoeg plek voor iedereen die een sociaal initiatief wil opzetten of heeft waarbij groen als middel wordt ingezet voor meer sociale samenhang.


Natuurinitiatieven gezocht voor Natuur in eigen Hand

Op 18 januari 2017 wordt in samenwerking met IVN Brabant, de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant een evenement georganiseerd voor Brabanders, die een stap verder willen gaan met de natuur in hun omgeving. Voor deze bijeenkomst zoeken we aan de ene kant goede voorbeelden, om als “best practice” anderen te inspireren en de weg te wijzen.

Bekijk het filmpje van onze iconen!

Van de filmpjes die Luc Seton en zijn team van Smartwebvideo maakten van onze 12 Groen Dichterbij Icoonprojecten 2014 is dit prachtige compilatiefilmpje gemaakt.

Factsheets

Om snel meer te weten te komen over verschillende dingen waar je in een groen buurtproject mee te maken krijgt, maken we de Groen Dichterbij factsheets. Bekijk ze hier!