Disclaimer

Algemene voorwaarden & disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl

Toegang tot en gebruik van de Groen Dichterbij website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door contact te leggen en te behouden met Groen Dichterbij website stem je in met deze voorwaarden.

De Groen Dichterbij Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Groen Dichterbij website bekende gegevens.

IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl kunnen echter niet instaan, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kunnen IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl kunnen eveneens niet garanderen dat de Groen Dichterbij website en voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en aanvaarden hier geen aansprakelijkheid voor.

IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl behouden zich het recht voor om de Groen Dichterbij website en deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. We raden dan ook aan om de Groen Dichterbij website en de algemene voorwaarden regelmatig te controleren.

Aansprakelijkheid

IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen met en gebruiken van de Groen Dichterbij website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Groen Dichterbij Website.

Links

De Groen Dichterbij bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kunnen IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. 'cookies' en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectueel eigendom

IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl of haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacy bescherming

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de Groen Dichterbij website ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een of meerdere databases. IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl respecteren jouw privacy en zullen er voor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de IVN, SME Advies, Oranje Fonds en Buurtlink.nl databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.

De Groen Dichterbij website zal de door jou aangeleverde persoonlijke gegevens alleen gebruiken om je van informatie over Groen Dichterbij of haar projecten te voorzien. De door jou aangeleverde persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Groen Dichterbij website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Wanneer je deze website bezoekt maken wij gebruik van zogenaamde "session cookies" om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot jouw bezoek aan deze website. Wij verzamelen deze informatie om jouw bezoek aan de volgende pagina"s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van je bezoek aan onze website worden de "session cookies" verwijderd. Wij maken ook gebruik van cookies om bezoekers die zich eerder hebben aangemeld bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen en daardoor hun toegang tot de site of een van onze andere sites te vergemakkelijken.

Toepasselijk Recht

De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op de Groen Dichterbij website. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

Ontwikkeling

Deze website is ontwikkeld door VDMi.