Genomineerden Icoonproject 2013

 

DRENTHE

Dorpstuin van Diphoorn
De Dorpstuin van Diphoorn is méér dan alleen een plek waar vrijwilligers biologische producten verbouwen. Het is een ontmoetingsplek waar mensen zich welkom en nuttig voelen, waar kennis over de natuur wordt doorgegeven en waar het ook leuk en gezellig is om naar toe te gaan. Lees meer over het project op hun profiel.

Groenteruilbank
Een aantal bezorgde bewoners van Borger merkte dat pakketten van de voedselbank weinig verse groenten bevatten. Zij kwamen op het idee om een groenteruilbank op te zetten. Op een nu nog braakliggend terrein op een volkstuincomplex wordt groente verbouwd voor minima, die in ruil voor afname een wederdienst  bieden. Deze dienst kan variëren: meehelpen op de tuin, grasmaaien, voorlezen of een kop koffie drinken met een eenzame oudere. Lees meer over het project op hun profiel.
 


FLEVOLAND

Cupidohof
Bewoners van Almere Poort kwamen samen om een braakliggend terrein om te toveren in een groene ontmoetingsplek waar mensen kunnen samenkomen en kinderen kunnen spelen. Met het aanleggen van fruitbomen, speeltoestellen en een moestuin hebben de vrijwilligers in een jaar tijd veel voor elkaar gekregen. Lees meer over het project op hun profiel.

Het GroeneBakken plan- CascadePark
Als het aan de Vrienden van CascadePark ligt, wordt dit opvallende en levendige park de  ‘groene ader’ die met zijn uiteenlopende functies de bewoners en mensen die in de omgeving van Almere Poort werken, met elkaar verbindt.  Het moet een ware 'etalage van duurzaamheid’ worden: een inspirerend voorbeeld op het gebied van ecologische, sociale en economische duurzaamheid.  Lees meer over het project op hun profiel.


FRIESLAND

Dorpstuinderij
De Dorpstuinderij in Makkinga, een groenten- en fruittuin voor en door het gehele dorp, is in maart 2011 van start gegaan. De bewoners hoopten zo de veerkracht en zelfredzaamheid van het dorp onderzoeken, stimuleren en doorontwikkelen. Door de grote betrokkenheid van de buurt en vrijwilligers, en de structurele hulp van de leerlingen van de basisschool is er sindsdien veel bereikt. Begin 2012 zijn er een kas, bijenstal, kippenren en boomgaard toegevoegd. De tuin wordt goed bezocht als voorbeeld voor anderen die inspiratie zoeken. Lees meer over het project op hun profiel.

Eetbaar Makkum
De gemeenschappelijke permacultuur tuin aan de rand van Makkum wordt een ontmoetingsplek tussen verschillende groepen uit het dorp. De tuin is gelegen in de tuin van woonzorgcentrum Avondrust. In oktober is begonnen met de aanleg van de tuin door de initiatiefnemers, een groep vrijwilligers van de vereniging Makkum Aantrekkelijk Duurzaam. De tuin wordt onderhouden door een samenwerkingsverband van het wooncentrum, de scholen en de volkstuinvereniging. Kinderen gaan er aan de slag, er komen gezamenlijke activiteiten voor ouderen en kinderen, en er gaat een theeschenkerij komen voor en door ouderen. Lees meer over het project op hun profiel.

Leerschool Permacultuur
Sinds begin dit jaar is een groep vrijwilligers hard aan de slag om net buiten Leeuwarden de kale grond van een oud maisveld om te vormen tot een bloeiende en afwisselende tuin. Het doel is om een eetbare speeltuin voor kinderen en volwassenen gebaseerd op het principe van permacultuur te creeren, en een leslokaal waar cursussen permacultuur gegeven worden neer te zetten. Vrijwilligers uit Leeuwarden en omgeving , kinderen van de basisscholen in de omgeving, iedereen die aan de slag wil met groen is welkom. Zo worden mensen met elkaar en hun omgeving verbonden. Lees meer over het project op hun profiel.


GELDERLAND

Buurtpark Het Groeske
Toen duidelijk werd dat de oorspronkelijke rivier De Groesbeek die door het buurtpark loopt uitgegraven zou worden, zijn buurtbewoners samen gekomen om hun ideeën te realiseren. Zo willen ze verschillende ‘eilanden’ in het park inrichten als groene ontmoetingsplek voor de wijk. Hier moeten nieuwe verbindingen worden gelegd tussen jong en oud, en moet het mogelijk zijn te leren en spelen in het groen. Lees meer over het project op hun profiel.

YIMBY: Yes in my Backyard
Zorgboerderij Klein Mariëndaal in Arnhem beschikt over een biologische tuinderij, waar deelnemers werkzaam zijn.  Men wil de contacten tussen deelnemers van de zorgboerderij en buurt versterken door  in de omgeving van de zorgboerderij (zelfgemaakte) mobiele bakken te verstrekken waarin groente of bloemen/kruiden kunnen worden gekweekt en daaromheen activiteiten te organiseren. Door samen aan groen te werken verwacht men meer ontmoetingen tussen verschillende groepen te creëren, waardoor kwetsbare mensen minder in isolement raken. Lees meer over het project op hun profiel.

Zorgtuin Gorssel aan de IJssel
In het Gelderse Gorssel werd op een verwaarloosd terrein een zorgtuin aangelegd waar jong en oud bij elkaar kunnen komen.  Zo kunnen ouderen van het zorgcentrum met gemak naar buiten, waar ze kunnen genieten van de tuin, of helpen met het onderhoud en tuinieren. Ook scholieren komen er regelmatig, om bijvoorbeeld pompoenen te kweken voor de voedselbank. Zo wordt de zorgtuin een groeiende en bloeiende plek waar mensen elkaar ontmoeten, en iets voor elkaar doen.  Lees meer over het project op hun profiel.


GRONINGEN

Dorpstuin de Heemen
In een gemeenschappelijke dorpsmoestuin in Stedum komen verschillende groepen bij elkaar. Vrijwilligers werken er samen met o.a. de basisschool in het dorp, en de autistische clienten van de zorgboerderij. Er worden gezamenlijk groenten en bloemen gekweekt en er worden kleinschalige kunstprojecten gerealiseerd. Ze hopen om zo een tuin te maken dat groeit en bloeit, en waar regelmatig activiteiten plaatsvinden, en iedereen bewust wordt over gezond en milieuverantwoord consumeren. Lees meer over het project op hun profiel.

Hof van Reseda
Bewoners van de Resedastraat in Groningen zijn sinds begin 2010 samen bezig met groen.  Ze zijn begonnen met Square Foot Gardening, ofwel tuinieren in bakken van een vierkante meter, en innmiddels zijn een buurtkippenhok een boshut, aardbeienberg en barbecueplek gerealiseerd. Nu de gemeente een grote groenstrook heeft gemaakt, hopen ze hun plannen te kunnen verbreiden. Zo kunnen ze door het gezamenlijk verbouwen en oogsten van een eigen groenten en fruit, en het verzorgen van educatieve activiteiten de sociale samenhang in de wijk versterken. Bekijk hier hun profiel.

Tuin in de Stad
In een voormalig tuincentrum in Groningen zet zich sinds 2009 een groep vrijwilligers in om groente te kweken en activiteiten voor en met buurtbewoners te organiseren.  Met buurtmaaltijden, de verkoop van vergeten groenten, een beeldentuin, en muziek, hopen ze van de tuin een bijzondere plek te maken waar de gezelligheid en saamhorigheid wordt teruggebracht. Op deze manier willen ze ook de bewoners van omringende aandachtswijken met elkaar verbinden, en de leefbaarheid in het gebied vergroten. Lees meer over het project op hun profiel.


LIMBURG

 

Ontmoetingstuin De Lorr
Een groep actieve buurtbewoners uit Heide richtte in het voorjaar 2011 een ontmoetingstuin op, om een rustgevende plek te creëren waar mensen samen kunnen komen. De tuin wordt bewerkt door de hulpboeren (cliënten van de nabijgelegen zorgboerderij de Lorr) in  samenwerking met buurtbewoners.   Er worden groenten, fruit en bloemen gekweekt, en er is ook een speelweide en een kikkerpoel. Zo voelt iedereen van groot tot klein zich welkom. Lees meer over het project op hun profiel.

 

Bachtuin Venray
De bewoners van de Bachflat uit Venray willen een buurttuin realiseren aan de achterzijde van het gebouw. Een tuin waar ze elkaar kunnen treffen, lekker kunnen zitten en waar activiteiten worden georganiseerd. En een tuin die een fraai uitzicht biedt vanaf de balkons. Een plek van en voor alle bewoners! Bekijk hier hun profiel.


NOORD-BRABANT

Doorntuin
Om de sociale samenhang in de Eindhovense krachtwijk Doornakkers te vergroten werd op een braakliggend terrein De Doorntuin opgericht. Enthousiaste vrijwilligers zetten zich in om een moestuin op te zetten, en het project is klaar om zich –na verhuizing naar een nabijgelegen terrein- uit te breiden. Het nieuwe terrein zal plaats bieden voor een tuinhuis, bijenkasten, picknicktafels, een extra waterpunt, sport en spelmogelijkheden voor jongeren en natuurlijk spelen voor kinderen. Lees meer over het project op hun profiel.

Graafse Hof
De Graafsehof in Den Bosch is een buurtmoestuin waar iedereen welkom is om een kijkje te nemen, zaden en planten te ruilen, een moestuintje aan te leggen en workshops te volgen.  Het project heeft een belangrijke functie in de buurt om meer betrokkenheid en cohesie te creëren, en is hard bezig om een uitbreiding te realiseren, waarbij nieuwe groene activiteiten worden opgezet en nieuwe doelgroepen betrokken. Lees meer over het project op hun profiel.

Moestuin "Het Groene Woud"
Achter Moedercentrum De Ketting is een moestuin aangelegd, onderhouden door een groep vrouwen met verschillende nationaliteiten. De opbrengst komt ten goede aan de deelneemsters en overige wijkbewoners. De tuin is een groot succes en men wil ook op andere plekken in de wijk tuinen realiseren, waarbij verschillende doelgroepen worden betrokken in onderhoud en activiteiten. Lees meer over het project op hun profiel.


NOORD-HOLLAND

I can change the world with my own two hands
In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer hebben buurtbewoners van een verwaarloosd binnenterreintje een buurtmoestuin gemaakt. Door samen te werken in een centrale voedsel tuin, een schooltuin en individuele percelen willen ze andere bewoners activeren, en de sociale cohesie in de buurt vergroten. Ook worden verbindingen gelegd in de buurt via maatschappelijk relevante thema's als duurzaamheid, kleinschalige voedselproductie in zelfbeheer en gezonde voeding. Lees meer over het project op hun profiel.

Landje van de Boer
In een voormalige kwekerij in Overveen bij Haarlem is de leus ‘samen harken en vorken’: met zo veel mogelijk mensen de genoegens delen van tuinieren, het telen van groenten en fruit, oogsten, koken, eten, boeketten maken. Zo creeren ze met z’n allen een tuin om van te genieten en om te delen, waar alle zintuigen aan bod komen, vol bloemen, groente en verschillende groepen mensen. Lees meer over het project op hun profiel.

Motuin Transvaal
In de Amsterdamse Transvaalbuurt willen de initatiefnemers van de MoTuin verschillende groene initiatieven verbinden, op een luchtige, theatrale, creatieve, informatieve, betrokken en vooral groene en duurzame manier.  Zo ondersteunen ze de behoefte van deze initiatieven om elkaar te ontmoeten, elkaar te inspireren en met elkaar kennis, kunde en groen uit te wisselen rond stadsmoestuinen en stadslandbouw. Lees meer over het project op hun profiel.


OVERIJSSEL

Binnenstebuiten Bos

In 2007 lanceerden enkele Diepenheimse kinderen een speelidee om het oude rolschaatsbaantje te veranderen in een groene speeloase. Het idee werd opgepakt door de ouders en is  inmiddels –geheel vanuit burgerparticipatie-  werkelijkheid geworden. Zo biedt de natuur midden in dorp, een ruimte voor ontspanning, vermaak (natuurlijk spelen) en ontmoeting. Lees meer over het project op hun profiel

 

Natuurspeelplaats Kampen
Op de te ontwikkelen natuurspeelplaats in Kampen kan de jeugd spelenderwijs in contact worden gebracht met de natuur. Hieromheen worden ook andere doelgroepen betrokken. Het plan omvat in ieder geval de aanleg van een pluktuin, boomhut/palenbos en amfitheater. Door samen bezig zijn in de natuur heeft de natuurspeelplaats niet alleen een leerfunctie, maar schept het ook verbinding tussen de bewoners. Lees meer over het project op hun profiel.

Tuinen van Wilhelmina

Deze genomineerde heeft zich helaas teruggetrokken

 


UTRECHT

Dorpstuin de Meern
Van een braakliggend terrein tot een groene ontmoetingsplek in het centrum van Meern. Dat is de ambitie van een groep bewoners, die graag een plek willen creëren waar mensen écht samen kunnen komen. Bijvoorbeeld met activiteiten voor en door buurtbewoners, die variëren van ijs maken en jeu de boules tot een pompoenveld dat wordt onderhouden door schoolklassen & educatie van ouderen aan jongeren over tuinonderhoud. Lees meer over het project op hun profiel.

Food for Good
In het park Transwijk te Utrecht wordt een grote voedseltuin gerealiseerd waar dak- en thuislozen en buurtbewoners samen actief zullen zijn. De opbrengst komt onder andere ten goede van Restaurant Van Harte en de Voedselbank. . In dit ambitieuze plan, waarin ook gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een verdienmodel zodat het financieel onafhankelijk kan bestaan op termijn, staan ontmoeting, respect en van elkaar leren centraal. Lees meer over het project op hun profiel. Lees meer over het project op hun profiel.


ZEELAND

Stadstuin Middelburg Zuid

Midden in de woonwijk Middelburg Zuid ligt een kleinschalig verpleeghuis. Op een openbaar grasveld voor het pand is in de afgelopen periode een aanzet gemaakt voor een tuin. Hier komen deelnemers van het Ontmoetingscentrum, buurtbewoners  met groene vingers en schoolkinderen samen voor aanleg, onderhoud en natuurlessen. Zo worden door middel van de tuin, jong en oud met elkaar in contact gebracht. Lees meer over het project op hun profiel

 

Speelhof Hoogerzael

Van een braakliggend terrein naar een natuurspeelterrein met een ravotbos en schooltuinen. Dit hebben de buurtbewoners van de Middelburgse wijk Griffioen gerealiseerd. In dit openbaar gebied kunnen kinderen en volwassenen rennen, spelen en ravotten door het water of in een speelweide. Om bij te komen en even te kletsen staan er banken, en picnicktafels, waar ook graag gebruik van wordt gemaakt door de vrijwilligers uit de buurt die het onderhoud doen. Met de bouw van een paviljoen wil men de buurtfunctie van de speelhof een krachtige impuls geven. Lees meer over het project op hun profiel

Sint Jansgebied

In het Sintjansgebied in Middelburg wilde men de saamhorigheid versterken. De gemeente sloot 2 coffeeshops en buurtbewoners sloegen de handen ineen om van een ‘stenig’ gebied, gelegen tussen donkere brandgangen, te veranderen in een prettige ontmoetingsplek met speeltoestellen, een tafeltennistafel, bankjes en plantsoentjes. Bewoners van de Fokuswoningen (mensen met een beperking, vaak in een rolstoel) in de wijk zijn nauw betrokken in het geheel, en door deze ontmoetingsplek zijn ze sterker verbonden met andere bewoners in de buurt. Lees meer over het project op hun profiel.


ZUID-HOLLAND

Gandhi-tuin

‘De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’- Gandhi. 
De Gandhituin is meer dan een buurttuin waar voedsel geproduceerd wordt. In de lijn van Transition Towns, willen die initiatiefnemers door positieve praktische groene activiteiten iets doen tegen klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, en dit een grote sociale functie geven. De tuin is van iedereen die meewerkt, en iederen die komt is welkom. Want hoe kan je beter mensen bereiken dan door ze een plek te bieden waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten en een deel van hun leven met elkaar delen, door samen te werken, te zaaien en te oogsten, te drinken, praten, eten, lachen en het leven te vieren in een bloeiend 'leefcentrum'? Lees meer over het project op hun profiel.

 

 

High Five
In 2012 bestaat een deel van de Rotterdamse wijk Kop van Middelland 100 jaar, en de bewoners grepen deze mijlpaal aan, om op het verleden te reflecteren en vooruit te blikken naar een nieuwe ‘duurzame’ en verbeterde toekomst als buurt. Aan de hand van vijf thema’s (een per elke vinger van de hand) en veel projecten willen ze een braakliggend terrein veranderen in een groene openbare ruimte. Zo denken ze o.a. aan een schooltuin, gemeenschappelijke inkoop/productie van duurzame energie, boomcirkels, en een pontje, allemaal geïnitieerd, georganiseerd en gerealiseerd door buurtbewoners. Lees meer over het project op hun profiel.

 

Sociale Moestuin Sliedrecht

In dit unieke project werken mensen vanuit verschillende achtergronden samen in het opzetten en het onderhouden van een biologische moestuin. Door samen actief te zijn in een vriendelijke sfeer, en in een buitenactiviteit die goed is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, brengt de moestuin mensen bij elkaar. En bewoners van Sliedrecht, bedrijven, en de lokale voedselbank kunnen de lokaal geteelde producten kopen en worden zo gestimuleerd om gezonde seizoensgroenten te eten. Kinderen en volwassenen ontdekken weer waar groenten vandaan komen en hoe ze van nature smaken. Lees meer over het project op hun profiel.