Partners

In 2012 zijn IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies, met ruimhartige steun van de Nationale Postcode Loterij, gestart met het project Groen Dichterbij. Vanaf 2015 wordt Groen Dichterbij uitgevoerd door IVN en SME Advies.

IVN - Instituut voor Natuureducatie & Duurzaamheid 
IVN is er van overtuigd dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Vanuit deze visie ontwikkelen we, vaak in samenwerking met overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties of andere NME-organisaties  projecten en campagnes die gericht zijn op natuurbeleving en duurzaamheid.  Daarnaast zijn er verspreid over 170 afdelingen in heel Nederland ruim 20.000 IVN-vrijwilligers actief die op lokaal niveau activiteiten organiseren in en over de nabijgelegen natuur, zoals excursies, lezingen en cursussen. Door jong en oud de natuur van dichtbij te laten beleven, maken we hen bewust van de waarde van de natuur voor Nederland én zichzelf. Zie ook www.ivn.nl.

De Nationale Postcode Loterij steunt organisaties die zich inzetten voor mens en natuur. IVN is een van deze beneficiënten, wat wil zeggen dat de organisatie een structurele bijdrage ontvangt. Voor het opstarten van Groen Dichterbij werd in 2012 een extra geldbedrag toegekend door de Nationale Postcode Loterij. Lees er hier meer over.

SME Advies
‘Duurzaamheid is mensenwerk’ is het motto van SME Advies en de kern van het werk dat we verrichten. Wij leggen de focus in ons werk bij de communicatie met/tussen mensen met  het oog op bewustwording en gedrag inzake duurzaamheid. Dit past goed binnen het project Groen Dichterbij, waar buurten gezamenlijk werken aan het vergroenen van de buurt.  In ons advieswerk en in onze communicatie/educatieve producten zit een mooie mix tussen praktijk en strategie. De ene keer is het meer praktisch, zoals energiebesparing bij lage inkomens. De andere keer is het meer strategisch, zoals een duurzaamheidsvisie voor een gemeente. Juist die combinatie maakt dat we weten waar we het over hebben. Zie ook www.sme.nl