Partners

Groen Dichterbij is een campagne die wordt uitgevoerd door vier hoofdpartners en wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Hier zullen zich gedurende het project hopelijk veel landelijke, regionale en lokale partijen bij aansluiten.

 

Nationale Postcode Loterij 

De Nationale Postcode Loterij is opgericht om goede doelen te steunen en inmiddels de grootste goede doelen loterij van Nederland. De helft van de lotprijs is bestemd voor organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige en groene wereld. In 2012 schonk de loterij een recordbedrag van 284 miljoen euro aan 85 organisaties. Zo ontvangen ook het Oranje Fonds en IVN structureel een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast zijn IVN en het Oranje Fonds erg blij met de extra steun die zij samen met Buurtlink.nl en SME Advies hebben gekregen voor het project Groen Dichterbij.

Zie voor meer informatie over de Nationale Postcode Loterij: www.postcodeloterij.nl

IVN - Instituut voor Natuureducatie & Duurzaamheid

IVN is er van overtuigd dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Vanuit deze visie ontwikkelen we, vaak in samenwerking met overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties of andere NME-organisaties  projecten en campagnes die gericht zijn op natuurbeleving en duurzaamheid.  Daarnaast zijn er verspreid over 170 afdelingen in heel Nederland ruim 20.000 IVN-vrijwilligers actief die op lokaal niveau activiteiten organiseren in en over de nabijgelegen natuur, zoals excursies, lezingen en cursussen. Door jong en oud de natuur van dichtbij te laten beleven, maken we hen bewust van de waarde van de natuur voor Nederland én zichzelf. Zie ook www.ivn.nl. IVN is beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij.

 

Oranje Fonds

Wie zich wil inzetten voor een ander, hoeft dat niet alleen te doen. Voor initiatiefnemers van sociale projecten is er het Oranje Fonds, het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden we € 31 miljoen aan onze doelstelling. We dragen € 27 miljoen bij aan bijna 6500 sociale projecten. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds is beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij de Postcode Loterij en alle Nederlanders die hierin meespelen kan het Oranje Fonds structureel investeren in de sociale kant van Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Zie ook www.oranjefonds.nl

Buurtlink.nl

Buurtlink.nl is hét digitale platform van en voor buurten in Nederland. Hiermee willen wij het buurtgevoel in ons land versterken. Buurtlink.nl heeft inmiddels 480.000 leden, 500.000 unieke bezoekers en ruim 2 miljoen pageviews per maand. Door de zeer betrokken gebruikersgroep is Buurtlink.nl een belangrijke partner binnen Groen Dichterbij. Daarnaast hebben we veel ervaring met het activeren van buurtbewoners, iets dat goed van pas komt in Groen Dichterbij! Zie ook www.buurtlink.nl

SME Advies

‘Duurzaamheid is mensenwerk’ is het motto van SME Advies en de kern van het werk dat we verrichten. Wij leggen de focus in ons werk bij de communicatie met/tussen mensen met  het oog op bewustwording en gedrag inzake duurzaamheid. Dit past goed binnen het project Groen Dichterbij, waar buurten gezamenlijk werken aan het vergroenen van de buurt.  In ons advieswerk en in onze communicatie/educatieve producten zit een mooie mix tussen praktijk en strategie. De ene keer is het meer praktisch, zoals energiebesparing bij lage inkomens. De andere keer is het meer strategisch, zoals een duurzaamheidsvisie voor een gemeente. Juist die combinatie maakt dat we weten waar we het over hebben. Zie ook www.sme.nl

 

>> Over Groen Dichterbij

>> Support Team